Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο
Ατματζίδης Ιωάννης                                                   Σκοπός μας είναι η προσφορά υψηλής στάθμης λογιστικών, οργανωτικών, φορολογικών υπηρεσιών και η έγκυρη ενημέρωση.

Ατταλείας 56, Τ.Κ. 18450, Νίκαια

Τηλ. 210 4907049, Fax 210 4257287

6946 070490

atmatzidisacc@gmail.com