Ατματζίδης Ιωάννης

Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο


Ιδιώτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το λογιστικό γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

* Έκδοση Κλειδαρίθμου.
* Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
* Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
* Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
* Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
* Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
* Υπολογισμός Φόρων.
* Υπολογισμών Τεκμηρίων.
* Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
* Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Κοινωνικό μέρισμα, Επίδομα πετρελαίου - θέρμανσης κ.λ.π.
* Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
* Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
* Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
* Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
* Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
* Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Ταυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
*Παραλαβή
φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης
οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει
γίνει ρύθμιση).
* Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
* Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
* Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
* Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεων από πρόσθετους φόρους.
* Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
* Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
* Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
* Ενεργοποίηση καρτών ανεργίας. 

Ατταλείας 56, Τ.Κ. 18450, Νίκαια

Τηλ. 210 4911421

6946 070490

atmatzidisacc@gmail.com